فیبر فایبرگلاس

فیبر فایبرگلاس و فیبر اپوکسی گلاس

فیبر هاى فایبرگلاس ساخته از رزین اپوکسی و الیاف شیشه بعنوان تقویت کننده تشکیل شده و از بهترین هاى فیبر هاى عایق الکتریکى و حرارتی (نسوز) می باشد.
این کامپوزیت قابلیت بالایی در تراشکاری و ماشین کاری داشته و مقاومت مکانیکی بسیار بالایی دارد.

این فیبر در چند نوع مختلف تولید و عرض می گردد که بسته به خلوص رزین استفاده شده و الیاف آن در صنایع گوناگون کاربرد دارد.

انواع فیبر فایبرگلاس:

فیبر فایبرگلاس و فیبر اپوکسی گلاس
فیبر فایبرگلاس و فیبر اپوکسی گلاس
فیبر فایبرگلاس و فیبر اپوکسی گلاس
فیبر فایبرگلاس و فیبر اپوکسی گلاس
فیبر فایبرگلاس و فیبر اپوکسی گلاس
فیبر فایبرگلاس و فیبر اپوکسی گلاس
فهرست