فیبر میكارتا نوعی متریال عایقى با تحمل تنش و مقاومت عالى در برابر سایش می باشد.

اين نوع فیبر در اشكال ورق، لوله، ياتاقان و بوش قابل تولید است.

فیبر میكارتا در ماشینكاری و تراشكاری بسیار عالی عمل كرده و با عدم جذب روغن و آب در صنایع مختلف كاربرد دارد و همچنین از طول عمر فوق العاده ای برخوردار است.

فيبر ميكارتا

متریال میكارتا در قالب هاى بسیار سنگین با فشار ٣٠٠٠ تن تولید شده و به همین دلیل در تنش هاى بالا و فشار و ضربه مقاومت مكانيكی بسیار خوبی دارد.

برای خرید فیبر میکارتا با عایق نوین در تماس باشید.

فيبر ميكارتا، میكارتا، ياتاقان میكارتا، ورق میكارتا، ياتاقان ضد سایش، یاتاقان فیبر، لوله میكارتا، بوش میكارتا، متریال میكارتا، میكارتا نسوز

فهرست