لوله استخوانی با بهترین کیفیت

انواع لوله استخوانی در تمام سایزها ارائه میگردد.
این لوله کامپوزیتی عایق الکتریکی و حرارتی است و بر پایه رزین فنولیک ساخته میشود.

لوله هاى استخوانی در دو نوع استخوانی و نخدار تولید و تقدیم میگردد.

انواع لوله استخوانی در تمام سایزها ارائه میگردد.

لوله استخوانی
لوله استخوانی
فهرست