فيبر پمپ وكیوم

فیبر پمپ وكیوم، فیبر كفگرد (كف گرد)

فيبر پمپ وكیوم

فيبر پمپ وكیوم

فيبر پمپ

فیبر نخی مخصوص پمپ های خلاء، پمپ های كفگرد، پمپ وكیوم كه در انواع پمپ ها مورد استفاده قرار میگرد.

اين فیبر از متریال اروپایی با كیفیت بالا مطابق با استاندارد DIN7735/HGW2081,ASTM تولید و ارائه میگردد.

فيبر پمپ وكیوم

فيبر پمپ

ابعاد و ضخامت فيبر پمپ وكیوم

ابعاد و ضخامت فیبر پمپ طبق سفارش مشتری انجام میپذیرد.

پمپ كف گرد، پمپ وكیوم، پمپ خلاء ، پمپ شیردوش، پمپ آب

فیبر كفگرد

فیبر كفگرد

فیبر كفگرد

فیبر كفگرد

فهرست